ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM SYNTAXIS.COM.PL


Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym od 25.05.2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, przedstawiamy infromację, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach działalności naszego sklepu internetowego.


Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa za pośrednictwem strony internetowej syntaxis.com.pl jest firma "Syntaxis. Tomasz Obrębski", działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako jednoosobowa działalność gospodarcza, z siedzibą pod adresem ul. Powidzka 18, 61-039 Poznań, NIP: 9720461194, REGON 630406504, tel. 784578331; e-mail: kontakt@syntaxis.com.pl.


Skąd pozyskujemy dane

Państwa dane osobowe pozyskujemy podczas dokonywania przez Państwa zakupów w sklepie internetowym, a także w wyniku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.


Jakie dane przetwarzamy

 • imię i nazwisko
 • nazwa, adres, nr NIP firmy (opcjonalnie)
 • adres zamieszkania i (opcjonalnie) adres dostawy
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • nazwa banku i numer konta bankowego, z którego dokonano płatności (w przypadku płatności przelewem)
 • adres IP komputera, z którego zostało złożone zamówienie
 • informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa ze sklepu internetowego, w tym zapisywane w plikach cookie(*)
 • inne dane, które mogą nam Państwo przekazać w toku korespondencji lub rozmów telefonicznych.

(*) Pliki cookie Do analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz z powodów determinowanych przez używane technologie stosujemy pliki cookie („ciasteczka”) – małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują w urządzeniu użytkownika w celu identyfikacji przeglądarki lub urządzenia, a także w celu przechowywania danych w przeglądarce użytkownika. Możliwe jest ustawienie przeglądarki, aby wyświetlała ostrzeżenie podczas prób zapisywania plików cookie, a także eliminacja niektórych lub wszystkich plików cookie zapisywanych przez stronę. W przypadku całkowitej blokady plików cookie, kluczowe funkcje naszego sklepu mogą
jednak przestać działać. Pliki cookie mogą być także zapisywane w przeglądarce przez zewnętrzne usługi, z których korzysta nasz sklep.


W jakim celu przetwarzamy dane

Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzamy w celu:

 • realizacji transakcji sprzedaży, w tym np. złożenia przez Państwa zamówienia, przekazania płatności, dostawy zamówionych produktów, sporządzenia dokumentów – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy przez firmę;
 • komunikacji z Państwem w zakresie dotyczącym konkretnego zamówienia lub w zakresie wynikającym z treści zapytania, jakie Państwo do nas kierują - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta;
 • spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na konieczności wypełnienia obowiązków prawnych;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na ochronie swoich praw.


Jak długo przechowujemy dane

Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres realizacji sprzedaży, a także po jej zakończeniu, w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, wypełnianiem obowiazków księgowych i podatkowych oraz dla prowadzenia wewnętrznych statystyk i archiwizacji danych, jednak nie dłużej niż 10 lat.


Kto jest odbiorcą powierzonych danych

Państwa danych osobowych nie udostępniamy komercyjnie podmiotom trzecim. Natomiast w zakresie wymaganym przez naszą działalność możemy przekazywać
dane:

 • podmiotom dostarczającym nam usług hostingowych,
 • podmiotom odpowiedzialnym za działanie i bezpieczeństwo sklepu,
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne w sklepie,
 • dostawcom zakupionych przez Państwa towarów,
 • podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,
 • upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom państwowym.

Jakie są Państwa prawa dotyczące danych

W odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych mają Państwo zapewniony szereg praw, z których mogą Państwo skorzystać na swoje żądanie, a mianowicie:

 • prawo dostępu – prześlemy Państwu przechowywane dane w dostępnym formacie pliku;
 • prawo do poprawiania – w przypadku nieprawidłowych danych zmienimy je na zgodne ze stanem faktycznym;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane w sposób nieadekwatny (np. zbyt szeroki), ograniczymy ten zakres, o ile będzie to w zgodzie z obowiązującym nas prawem i nie uniemożliwi realizacji naszych zobowiazań wynikających z transakcji;
 • prawo do przenoszenia – umożliwimy Państwu przekazanie danych do innego administratora w dostępnym formacie pliku;
 • prawo do usunięcia – usuniemy w całości lub częściowo lub uczynimy anonimowymi Państwa dane, o ile nie uniemożliwi to wypełniania obowiązków nakładanych na nas przez przepisy prawa.


W celu realizacji przysługujących Państwu praw, mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez adres kontakt@syntaxis.com.pl lub listownie pod adresem:

Syntaxis. Tomasz Obrębski
ul. Powidzka 18
61-039 Poznań.

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2018