REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SYNTAXIS.COM.PL


§ 1 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem https://syntaxis.com.pl prowadzony jest przez firmę "Syntaxis. Tomasz Obrębski", działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako jednoosobowa działalność gospodarcza, z siedzibą pod adresem ul. Powidzka 18, 61-039 Poznań; NIP: 9720461194; REGON 630406504; tel. 784578331; e-mail: kontakt@syntaxis.com.pl i oferuje sprzedaż akcesoriów i podzespołów do elektronicznych instrumentów muzycznych.

2. Zamówienia na produkty sprzedawane przez sklep syntaxis.com.pl można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem https://syntaxis.com.pl.

3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Nazwy producentów i marki fabryczne sprzedawanych towarów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.


§ 2 Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym przy danym produkcie wyrażone są w walucie polski złoty (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Możliwe są cztery formy płatności za zakupiony towar:

  • przedpłata przelewem bankowym,
  • płatność kartą płatniczą,
  • płatność e-przelewem,
  • płatność w systemie PayPal.

3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A..

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


§ 3 Warunki dostawy towaru

1. Dostawa zakupionego towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta.

2. Koszty dostawy zakupionych w sklepie syntaxis.com.pl towarów uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru oraz kraju do, którego dostawa ma miejsce.


§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej syntaxis.com.pl jest firma "Syntaxis. Tomasz Obrębski".

2. Sklep gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku.  Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są dostępne w zakładce "Polityka prywatności" na głównej stronie sklepu syntaxis.com.pl.

3. Sklep może wysyłać informacje o promocjach i specjalnych rabatach Klientom, po wcześniejszym uzyskaniu przez nich zgody na wykorzystanie danych osobowych w tym celu.


§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.

2. Jeżeli zakupiony w sklepie syntaxis.com.pl towar zawiera wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest zobowiązany do jego przesłania wraz z opisem wady, żądaniem wymiany towaru lub, w przypadku braku produktu, zwrotu pieniędzy, w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu.

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zapłaty.

4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od daty ich otrzymania.

5. Oświadczenia dotyczące odstapienia od umowy oraz reklamacje należy przesyłać drogą elektroniczną na adres kontakt@syntaxis.com.pl lub drogą pocztową na adres Syntaxis. Tomasz Obrębski, ul. Powidzka 18, 61-039 Poznań (w przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego).

6. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży następuje wyłącznie na podane w reklamacji konto bankowe lub konto PayPal.

7. Sklep w zakresie zgłoszonych reklamacji nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu w formie „za pobraniem”.

8. Jesteśmy tylko ludźmi i czasem popełniamy błędy. Zawsze jednak wychodzimy z zasady, że to Klient ma rację i w razie pomyłki lub błędu, staramy się maksymalnie naprawić sytuację.


§ 6 Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Ostatnie uaktualnienie 13.11.2018.